poem
Volume 32, Number 2

Freedom

In a certain liberal alternative universe
Religion or world-view were never denounced
One never had to work or die
It was possible to pair up according to the strangest persuasions
To eat hamburgers and french fries every day and spit on the sidewalk
The only demand was to wear shoes in a corresponding color
Thus the communists all wore red sneakers and the harlots’ hightops were in pink
But the leaders traveled only by litter, so no one could see what they believed

—Tadeusz Dziewanowski, translated from the Polish by Daniel Bourne

 

Wolność

W pewnym liberalnym świecie alternatywnym
Nie narzucano światopoglądu ani religii
Nie musiano tam pracować ani umierać
Można było w pary według najdziwniejszych upodobań
Jeść codziennie hamburgery z frytkami i pluć na chodnik
Wymagano tylko noszenia butów we właściwym kolorze
Komuniści chodzili zatem w czerwonych trampkach a ladacznice w różowych adidasach
Przywódców noszono w lektykach, nikt więc nie znał ich poglądów

—Tadeusz Dziewanowski